Partneri

 

Projekat je udruživanjem pet naselja (sa Mađarske i Srpske strane), mlinove, koji i danas postoje, i vidljivi su, povezuje sa jednim tematskim putem.

U svakom od pet naselja, učesnika projekta, postoji jedan mlin, čije je očuvanje, i njegovo predstavljanje javnosti veoma zančajna. Putevima mlinova tematski prikazujemo i turističke vrednosti svih pet naselja. Za vreme realizacije projekta na svakoj lokaciji čekaju zainteresovane sa raznovrsnim manifestacijama, od stručno-naučnih konferencija, do porodičnih manifestacija i festivala, jačajući veze između partnera, i gradova učesnika.

 

Partneri u projektu: