Bajus-Kovačeva vetrenjača – Orom

 

Teritorija Oroma pripadala je Kanjiži. U XIX. veku veliki zamah je uzela izgradnja salaša na ovom području, i 1889. godine se razvio centar salaša. Sagrađene su železnička stanica, škola, crkva, prodavnica, krčma, kao i mlinovi, i tako je 1948. godine Orom postao samostalna opština. U salaškom okruženju Oroma 1890. godine je već bilo 10 vetrenjača, zahvaljujući većem obimu proizvodnje žitarica. Bajus-Kovačeva vetrenjača, koja još i dan danas postoji, izgrađena je 1869. godine, ali ne na sadašnjem mestu. Izvorno je stajala u  području atara zvanom Oštorka, i tu ga je kupio Bajus Kovač Lukač 1890. godine, i preselio ga pored velikog druma. Porodica Bajus Kovač potiče sa prostora Hortobađa, bili su bogati zemljoposednici i zato im se činilo isplativim da imaju svoju vetrenjaču. Vetrenjaču je od njihovih petnaestoro dece nasledio Bajus Kovač Ištvan, koji je najviše voleo da se bavi rezbarenjem, i koji je vetrenjaču držao u funkciji  sve do 1950-60–ih godina. 1969. godine je vetrenjača proglašena za nepokretno kulturno dobro, ali je tada već bila u jako lošem stanju. Objekat je delimično obnovljen 1987. godine, ali je nažalost veliki broj opreme i uređenja nestalo.